Lektionstider

 

Åk 1
Lektion 1

8.15-9.00

rast

Lektion 2

9.15-10.00

rast

Lektion 3

10.15-11.00

lunch + rast
Lektion 4

11.30-12.15

 

Åk 2
Lektion 1

8.15-9.00

rast

Lektion2

9.15-10.00

rast

Lektion 3

10.15-11.00

lunch + rast
Lektion 4

11.30-12.15

 

Åk 3
Lektion 1

8.15-9.00

rast

Lektion 2

9.15-10.00

Lektion 3

10.00-10.45

lunch + rast

Lektion 4

11.30-12.15

rast

Lektion 5 12.30-13.15
rast
Lektion 6 13.30-14.15

Åk 3 har skoldag till kl 14.15
tisdagar och torsdagar.
Övriga dagar till kl. 12.15.

Åk 4
Lektion 1 8.15-9.00
rast
Lektion 2 9.15-10.00
Lektion 3 10.00-10.45
lunch + rast
Lektion 4 11.30-12.15
rast
Lektion 5 12.30-13.15
rast
Lektion 6 13.30-14.15
Åk 4 har skoldag till kl. 14.15
tisdagar och torsdagar.
Övriga dagar till kl. 12.15.
Åk 5
Lektion 1 8.15-9.00
rast
Lektion 2 9.15-10.00
rast
Lektion 3 10.15-11.00
Lektion 4 11.00-11.45
lunch + rast
Lektion 5 12.30-13.15
rast
Lektion 6 13.30-14.15
Åk 5 har skoldag till kl. 12.15
på fredagar.
Övriga dagar till kl. 14.15.
Åk 6
Lektion 1 8.15-9.00
rast
Lektion 2 9.15-10.00
rast
Lektion 3 10.15-11.00
Lektion 4 11.00-11.45
lunch + rast
Lektion 5 12.30-13.15
rast
Lektion 6 13.30-14.15
Åk 6 har skoldag till kl. 12.15
på fredagar.
Övriga dagar till kl. 14.15.