Hem och skola

http://solf.hemochskola.fi/kontakt/

Föreningen Hem och skola arbetar för att skapa goda kontakter mellan hemmen och mellan skolan och hemmen. De ordnar bl.a. aktivitetskvällar och föreläsningar. Dessutom bidrar föreningen ekonomiskt till skolans verksamhet. Styrelsen består av föräldrar och en lärarrepresentant. I varje klass finns två klassombud som fungerar som kontaktlänkar till de övriga föräldrarna.

 

Styrelse läsåret 2019-2020

Ordförande: Rolle Träskelin (roland.traskelin@abo.fi)
Vice ordförande: Peik Kjerulf
Sekreterare: Annika Nyberg
Vice sekreterare: Maria Korhonen
Kassör: Mikaela Hill
Bidragssökare: Linda Häggblom
Huvudklassombud och informatör: Johanna Björknäs-Lundström (jbjorkna@gmail.com)
Inköpsansvarig: Heidi Wolff-Stenberg
Teknik- och bokningsansvarig: Christer Sarin
Byarådsrepresentant: Ari Mäkinen
Byarådssuppleant: Mia Nyholm
Styrelsemedlem: Marika Finne
Lärarrepresentant: Camilla Heikius-Ahläng