Verksamhet utanför skolan

Undervisning utanför skolan

 

 • Lägerskola (årskurs 6)
 • Cykelutfärder (åk 1-6)
 • Idrottsdagar (åk 1-6)
 • Skiddag vid Öjberget/Sportstugan (åk 1-6)
 • Fotbolls-/rinkbandy-/brännbollsdag med åldersblandade lag (åk 1-6)
 • Orientering i samarbete med Solf IK (åk 1-6)
 • Teaterbesök (åk 1-6)
 • Exkursioner i närmiljön (åk 1-6), besök på bibliotek, museer m.m.
 • Miljödagar (åk 1-6)
 • Skolutfärder (åk 1-6)
 • Simundervisning (åk 1-6)
 • Stafettkarnevalen (åk 5-6)
 • Besök till hembygdsmuseiområdet Stundars (åk 1-6)