Elevrådet

Skolans elevråd består av en elev per klass från alla årskurser. Ordförande och sekreterare väljs från årskurserna 5 och 6. Elevrådet träffas tillsammans med elevrådets lärarrepresentant ungefär en gång i månaden och diskuterar tillsammans vad som kan göras för att vår skola skall bli en plats där alla trivs.