Temaområden under läsåret

  • Elevvårdstema från föregående år fortsätter (bilaga ).
  • Vänelevsverksamhet mellan åk 1 och åk 5, samt åk 2 och åk 6.
  • Hyfs, hänsyn och umgängesfostran i alla klasser, ”vardagsvänlighet”, vett och etikett.
  • Läs-, skriv- och inlärningsstrategier, stjärnläsare, läslust (bilaga ).
  • Säkerhet och trygghet i skolvardagen (bilaga).
  • Netikett (bilaga ).
  • Finland 100 år.