Norra Korsholms skola

norra korsholm bannernk5  nk4   

Jungsundvägen 64                                               
65630 Karperö
Tfn kansli: (06) 359 1733
Tfn lärarrum: (06) 359 1735
Tfn rektor: (06) 359 1730
Tfn kök: 044 424 9176
Rektor: Robert Backman
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

NKSlogo356 gron

 

Karta

karta nsbeq qu6zv hqjjw