Språkprogram

Finskaundervisningen inleds i åk 1 med 1 veckotimme. Undervisningen är lekbetonad.  Åk 2 har likaså 1 veckotimme. Åk 3-4 undervisas 2 veckotimmar och undervisningen i åk 5 och 6 omfattar 3 veckotimmar.

Engelskaundervisningen inleds i åk 4 med 2 veckotimmar.