Elevvårdsarbetet

Den gemensamma elevvården handhas av skolans elevvårdsgrupp. Till den hör rektor, en lärarrepresentant, speciallärare, en förskollärare, kurator och hälsovårdare.

Elevvårdsgruppen berör det förebyggande elevvårdsarbetet i skolan.

Ett gott samarbete mellan hem och skola är en grundförutsättning för en fungerande elevvård.

Den individuella elevvården stöds av kuratorstjänster, psykologtjänster, skolhälsovården och specialundervisning.

 

Kontaktuppgifter till kurator och hälsovårdare: 

kurator:                                                                                                                                                                                                                                               Anna-Lena Erbismann tfn 044-727 1258                                                                                                                                                                               

 

hälsovårdare:                                                                                                                                                                                                                                  Elisabeth Hagberg tfn 050-518 1098              telefontid må-ons kl 8-8.30