Elevbedömning

Bedömningskulturen i skolan ska vara uppmuntrande för att sporra eleverna. Handledande respons och mångsidig bedömning är lärarens pedagogiska verktyg för att stödja elevens helhetsmässiga utveckling och lärande.

Bedömningen ska fokusera på elevens lärande, arbete och uppförande. Bedömningen är till stor del växelverkan mellan lärarna och eleverna. Eleverna ska uppmuntras att utvärdera det egna arbetet och arbete som gjorts tillsammans med andra och ge konstruktiv respons till varandra och lärarna. Samarbetet med hemmet är en del av en god bedömningskultur.

 

Eleverna bedöms enligt de kommunala bedömningsprinciperna:

Åk 1-4: verbala läsårsbetyg, inget mellanbetyg. Lärandesamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare i december-januari.

Åk 5: läsårsbetyg med siffror, inget mellanbetyg. Lärandesamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare i december-januari.

Åk 6: mellanbetyg och läsårsbetyg med siffror. Lärandesamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare i december-januari.