Studerandevård

Studerandevårdens syfte är att främja och upprätthålla studerandenas studieframgång, sociala välbefinnande, goda psykiska och fysiska hälsa och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

All personal i gymnasiet är delaktig i det förebyggande arbetet för att främja ert välmående och förebygga studieavbrott.

Studerandevården ordnas genom sektorsövergripande samarbete mellan undervisningsväsendet och social-och hälsovårdsväsendet så att den bildar en fungerande och sammanhängande helhet. Studerandevården genomförs i samarbete med de studerande och deras vårdnadshavare (beroende på ålder) och vid behov med andra samarbetsparters.