Veden laatu

Veden laatua seurataan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaisesti. Vedestä otetaan näytteitä vahvistetun ohjelman mukaisesti vedenpuhdistamoissa ja käyttöpaikoissa. Näytteet tutkitaan valtuutetussa laboratoriossa. Veden laatua valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Yksittäisten näytteiden arvot vaihtelevat jonkin verran vuoden mittaan.

Veden kovuus

Veden laatu