Liittyminen

2013 Asikainen Kvevlax 002

Liittymislupa vesi- ja viemäriverkkoon myönnetään hyväksytyllä toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen yleisten toimitus- ja sopimusehtojen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut vesipalvelujen eli vesihuollon ja jäteveden käsittelyn toiminta-alueen, ja se on piirretty vesihuoltolaitoksella olevaan karttamateriaaliin.

Liittymislupa toiminta-alueen ulkopuolella myönnetään yleisten toimitusehtojen kohdasta 2.4 ilmenevien ehtojen mukaan.

Ennen kuin kiinteistö liitetään verkkoon, laaditaan kirjallinen, asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus.

Yleiset toimitusehdot

Sopimusehdot

Lomake omistajanvaihdos