Johtoverkko

Vesijohtoverkko

Vesijohtoverkko käsittää kaikkiaan 1 390 kilometriä vesijohtoa, ja verkkoon kuuluu 7 100 kiinteistöä. Vesijohtoverkkoa laajennetaan vuosittain 10–15 km, uusia liittymiä tulee 100–130. Vesijohtoverkko kattaa kaikki kunnanosat, joissa on pysyvää asutusta.

Kunnan vesijohtoverkosta on myös yhteys Vaasan kaupungin sekä Laihian ja Maalahden kuntien vesijohtoverkkoon.

Vesijohtoverkko kartalla.

Viemärijohtoverkko

Kunnan viemäriverkon pituus on 137 km, ja verkkoon on liittynyt 2 400 kiinteistöä. Viemäriverkko ulottuu kaikille asemakaavoitetuille alueille, ja sitä laajennetaan tarpeen mukaan vanhoille ja uusille alueille.

Viemärijohtoverkko kartalla.