Jätevedenpuhdistamot

Suurin osa jätevesistä toimitetaan Vaasaan Påttin puhdistamoon, jonka osakkaana Mustasaaren kunta on. Jätevesiä käsitellään myös jonkin verran jätevedenpuhdistamoissa Koivulahdessa ja Raippaluodossa.

Påttin puhdistamolle pumpataan vuosittain 700 000 m³ jätevettä, omissa jätevedenpuhdistamoissa käsitellään noin 135 000 m³ jätevettä vuodessa.

Jätevedet puhdistetaan Länsi-Suomen ympäristölupalaitoksen antamien raja-arvojen mukaisesti. Veden analysoinnista vastaa valtuutettu laboratorio, ja toimintaa valvovat kunnan terveydensuojeluviranomainen ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskus.