Asuminen ja yhdyskunta

Rakentaminen

Rakentaminen

Asuminen

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Vuokra-asunnot, FAB Korsholms Bostäder

Asuntohakemus
Vuokratakuu

Vesihuoltolaitos

Hakemus viemäriverkkoon liittymiseksi
Hakemus vesi- ja/tai viemärijohtoon liittymiseksi
Liittymishakemuksen liite

Länsirannikon ympäristöyksikkö

Ympäristönsuojelu

lmoitus lannan varastoinnista aumassa (.pdf)
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (.pdf)
Ympäristölupahakemus 
Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti 
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 
Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake 
Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä
Hakemus jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä (.pdf)
Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (.pdf)

Jätevesi

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (.pdf)
Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus (.pdf)
Liite 3A Jätevesien vähäisyys (.pdf)
Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon (.pdf)
Liite 3C Kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (.pdf)
Liite 3D Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste (.pdf)

Vapautushakemus yleiseen viemäriin liittymisestä (.pdf)

Maa-ainesten otto

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (.pdf)
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (.pdf)
Selvitys naapurien kuulemisesta (.pdf)
Ilmoitus ottamismäärästä (.pdf)
Ilmoitus maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön (.pdf)

Elintarvikevalvonta

Ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta (.pdf)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (.pdf)
Ilmoitus elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista tai tarvikkeista (.pdf)
Ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (.pdf)
Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla (.pdf)

Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelulain 13. §:n mukainen ilmoitus (.pdf)
Liitelomake 1, Koulu (.pdf)
Liitelomake 2, Päiväkoti, kerhotila (.pdf)
Liitelomake 3, Tehostettu palveluasuminen, hoitokoti, vastaanottokeskus tai vastaava (.pdf)
Liitelomake 4, Tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä (.pdf)
Liitelomake 5, julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto, liikuntatila, kuntosali (.pdf)
Liitelomake 6, hotelli tai muu majoitushuoneisto (.pdf)
Liitelomake 7, uimahalli, uimala, kylpylä tai yleinen sauna (.pdf)
Liitelomake 8, solarium (.pdf)

Vähittäismyyntilupahakemus nikotiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntiä varten (.pdf)