Ajankohtaista

Tarjouspyyntö LVI-tarvikkeista

Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vesihuoltolaitos@mustasaari.fi. Kysymykset on lähetettävä viimeistään 24.2.2021. Vastaukset julkaistaan 2.3.2021

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Kysymys 1 Mitkä ovat liitteen 2 oikeat koodit sekä mitoitukset?
Vastaus: Tarjouspyynnön liitteessä 2 on annettu virheelliset putkikoot.
Oikeat putkikoot ovat:
LVI 2512191: putkikoko 400/338 mm ja   pituus 8,0 m
LVI 2510701; putkikoko 680/600 mm ja pituus 8,0 m 

Kysymys 2: Voidaanko muoviputkien hinta sitoa ICIS-raaka-aine indeksiin?
Vastus: Muoviputkien hinta voidaan sitoa ICIS-raaka-aineen vuoden 2021 indeksiin.

Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään 10.3.2021 klo 12.00.

Tarjouspyyntö 
Liite 1:
Lomake hulevesijohtotarvikkeista, xlsx
Lomake hulevesijohtotarvikkeista, pdf 

Liite 2:
Lomake vesi- ja viemärijohtotarvikkeista, xlsx
Lomake vesi- ja viemärijohtotarvikkeista, pdf