Vesihuoltolaitos

replot

Kunnan vesi- ja viemärilaitos on muodostettu uudelleen  Vesihuoltolain 119/2001 mukaiseksi vesihuoltolaitokseksi.

Vesihuoltolaitos vastaa nimensä mukaisesti kunnan vesihuollosta.

Vesihuollolla tarkoitetaan talousveden toimittamista, jäteveden poisjohtamista ja käsittelemistä sekä muita näihin liittyviä tehtäviä hyväksytyllä toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitos on erillinen yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alainen tulosyksikkö.

Vesihuollosta perittävien maksujen on katettava vesihuoltolaitoksen pitkän aikavälin käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä investoinnit.

Kunnanvaltuusto vahvistaa laskentaperusteet, ja yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää tarjottavista palveluista perittävistä maksuista.