Vapaita tontteja

Smedsby karta med nummrorVapaita tontteja

Hakuaikaa jatketaan 25.10.2019 asti. Hakemuksia voi täydentää 22.11.2019 asti.

Kunta tarjoaa haettavaksi kolme keskustatoimintojen tonttia, joista yhdelle on mahdollista rakentaa palveluasuntoja. Tontit sijaitsevat Sepänkylän keskustassa. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää tonttien jaosta 11.12.2019.

 

Nro Kortteli Tontti Pinta-ala (m²) Kokonais rakennusoikeus k-m² Vuosivuokra (€)
1 8 4 1454 800  4320
2* 18 1 2726 4 800 31 104
3 19 1 3258 4 800 31 104
           

* Korttelin 18 tontin 1 hakija saa lisäpisteitä, jos hakija suunnittelee samalla suuremman kokonaisuuden, jossa rakennetaan myös yksityisomistuksessa olevalle korttelin 6 tontille 6.

Tontin varausaika on 1 vuosi.
Varausmaksu on 50 prosenttia vuosivuokrasta. Varausmaksu hyvitetään sopimuksenteon yhteydessä.Tontin voi vuokrata sen jälkeen, kun rakennuslupahakemus on jätetty.

AINEISTOA:
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuvat
Pöytäkirjaote YRL 3.4.2019 §71
Pari,- rivi- ja kerrostalotontteja varausohjeet 
Hakulomake

Lisätietoja
Simon Weiner, puh. 06 327 7177
Barbara Påfs, puh. 044 727 7905
Ben Antell, puh. 050 696 18.

Hakemukset toimitetaan viimeistään 25.10.2019 klo 16 osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.