Muutostyöt vuonna 2018

Tämän vuoden budjetissa kunta on varannut hankkeeseen 400 000 euroa.

Fakta:

Nykyisen torin ja Ekstran pysäköintipaikkojen viereen rakennetaan pysäköintialue.

Bölentien–Keskustien–Mustasaarentien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä.  Kiertoliittymän asvaltointi valmistuu viimeistään 10.7.2018.

Keskustiellä tehdään muutostöitä Markkinatien risteyksen ja uuden kiertoliittymän välisellä osuudella.

Bölentietä parannetaan kiertoliittymän ja Emmantien välisellä osuudella ja osuudelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä.

Mustasaarentiellä olevat suojakorokkeet poistetaan Olavintien ja Fantin Rengashuollon välisellä osuudella.

Alueen vesi- ja viemärijohdot sekä hulevesijohdot asennetaan suunnitelmien mukaisesti.

Teleoperaattoreiden johtoja sijaitsee tällä hetkellä muun muassa kevyen liikenteen väylällä. Johdot siirretään keräämällä ne suojaputkiin Mustasaarentielle. Tierunkoon sijoitetaan suojaputkia myös muilta osin suunnitelmien mukaisesti.

Risteyksestä poistetaan liikennevalot.