Infoa projektista

Tarkistettu Sepänkylän osayleiskaava ja Sepänkylän keskusta 1 –asemakaavan muutos saivat lainvoiman 15.12.2017, jonka jälkeen kunta aloitti työt Sepänkylän keskustan uudistamiseksi.

Kunta on budjetoinut uudistukseen kaikkiaan 1,6 miljoonaa euroa vuoteen 2022 asti. 

Fakta:

Hanke on jaettu neljään vaiheeseen. Vaiheiden 1 ja 2 urakoitsija on Sundström Ab Oy. Muiden vaiheiden urakoitsija kilpailutetaan aikaisintaan vuonna 2020.

Rakennuttaja: Mustasaaren kunta / yhdyskuntarakentaminen

Projektipäällikkö on insinööri Hans Hjerpe, ja valvojana toimii insinööri Kim Ehrs.