Sähköinen asiointi

Nyt voit pyytää neuvoja tai hakea lupia myös sähköisesti Lupapiste-palvelussa.
Pääset palveluun seuraavan linkin kautta: Lupapiste.

Ota palvelun kautta yhteyttä rakennusvalvontaan esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

  • Rakennuslupa
  • Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus
  • Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu
  • Purkamislupa ja purkamisilmoitus
  • Maisematyölupa
  • Rakentamismääräykset
  • Rakennetun ympäristön valvonta
  • Rakennussuojeluasiat

Kun otat yhteyttä rakennusvalvontaan riittävän ajoissa, varmistat lupakäsittelyn sujuvuuden!