Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Tällaisia edellä mainittuja muutoksia ovat voivat olla esimerkiksi WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen, autotallin muutos asuintilaksi, lomarakennuksen muutos ympärivuotiseksi asunnoksi ja kantavan rakenteen tai paloteknisen osastoinnin muuttaminen.

Asuinhuoneiden jakaminen tai yhdistäminen ei edellytä rakennuslupaa, vaan toimenpidelupaa (jos ei puututa kantaviin rakenteisiin), mutta muutoksessa tulee huomioida asuinhuoneen vähimmäispinta-ala (7 m²) ja vähimmäisikkuna-ala (valoala 1/10 lattia-alasta).

Rakennuslupa tarvitaan, jos rakennushankkeesi on

Uudisrakennus, kun rakennat tai laajennus, kun laajennat:
  1. omakotitaloa
  2. muuta asuinrakennusta
  3. lomarakennusta
  4. autotallia, varastoa tai muuta talousrakennusta
Käyttötarkoituksen muutos:
  1. esimerkiksi talousrakennuksen muuttamiseen asumiseen
  2. loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen
Perusparannus, muu muutos, muutos - ja korjaustyö, joka on verrattavissa:
  1. rakennuksen laajentamiseen

  2. rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen 
Rakennusluvan voimassaoloaika ja jatkaminen

Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta edellyttäen, että rakentaminen on aloitettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa on lupa rauennut. Luvan aloittamisoikeuden voimassaoloa voi pidentää enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Jollei rakennustyötä ole loppuunsaatettu viidessä vuodessa, voidaan määräaikoja pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Luvan voimassaoloon haetaan pidennystä erillisellä lomakkeella.