Liittymät

Liittyminen kunnan vesi- ja viemäriverkkoon

Jotta rakennus voidaan liittää kunnan verkkoon, on rakentajan tehtävä liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. Vesihuoltolaitos huolehtii myös liittämisestä kunnan verkkoon.

Katso vesihuoltolaitos. 

Liittyminen sähköverkkoon

Sopimus sähköliittymästä tehdään Oy Vaasan Sähkö Ab:n kanssa.  

Liittyminen kaapeli-tv-verkkoon

Sopimus kaapeli-tv-liittymästä tehdään Anvia Oyj:n kanssa.