Muutos kadunpitovelvollisuuteen, Koivulahti

Kadunpitovelvollisuus Kosköntien osuudella Koivulahdentien risteyksestä Stubbhagantien risteykseen Mararnan kaava-alueella siirtyy Mustasaaren kunnalle 1.1.2021 alkaen.

Oman liittymän hoito, mukaan lukien tiealueen lumenaurauksesta johtuvat lumityöt, kuuluvat kiinteistönomistajalle. Myös hiekoitushiekan poisto liittymästä keväisin kuuluu kiinteistönhaltijan vastuulle.

Rakennuttajainsinöörin päätös § 46/2020, 7.12.2020
Kaavkartta
Muistio kunnossapitovastuun siirron katselmus