Uimavesien laatu Vöyrillä

Uimavesien laatu 2020

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.


Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Finnholmen 22.6.2020  22,3 60  150  ei 
  13.7.2020  19,8 200 440 ei
  16.7.2020  20,9 71 260 ei
  3.8.2020  20,2 22   16 ei 
Hellnäs 22.6.2020 21,7   1     2  ei 
  13.7.2020 16,8  9    4 ei
  3.8.2020  19,0 <1  <1 ei 
Kalapää 22.6.2020  22,0  2     3  ei 
  13.7.2020  18,4  3    9 ei
  3.8.2020  20,0  1     6  vähän 
  7.8.2020 - - - ei
Komossa 22.6.2020  21,8  3   13  ei 
  13.7.2020  18,6  64  67 ei
  3.8.2020  20,2  13  34  ei 
Oravaisten satama 22.6.2020 20,4  <1    1  ei 
  13.7.2020 17,3  1   1 ei
  3.8.2020 18,9   1    2  ei 
Röukas 22.6.2020 21,7   1    2  ei 
  13.7.2020 17,9  1  12 ei
  3.8.2020 19,7  6  11  ei 
Särkimo 22.6.2020 22,0   7    4     ei 
  13.7.2020 19,0  4   6 ei
  3.8.2020  19,8  5    9  ei 
Vinlax 22.6.2020  20,0  2    4   ei 
  13.7.2020  17,2  1   5 ei
  3.8.2020  18,6  1    5  ei

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.