Uimavesien laatu Vöyrillä

Uimavesien laatu 2019

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.


Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Finnholmen 17.6.2019 19,7  6 9  ei
  17.7.2019 19,0   62 83   ei
  5.8.2019 19,4   15 20   ei
Hellnäs 17.6.2019 18,0  1 6  ei
  17.7.2019 17,4  29 11   ei
  5.8.2019 17,3   1  ei
Kalapää 17.6.2019 18,9  3  ei
  17.7.2019 17,7   4  ei 
  5.8.2019 15,9   2  ei
Komossa 17.6.2019 19,1   23 15  ei
  17.7.2019 17,2   20 21   ei
  5.8.2019 15,4   6 10   ei
Oravaisten satama 17.6.2019 17,6  45 88   ei
  17.7.2019 16,8   32  6   ei
  5.8.2019 16,3   2  2  ei
Röukas 17.6.2019 17,8   2  9  ei
  17.7.2019 17,1   27  47  ei
  5.8.2019 15,9   4  2  ei
Särkimo 17.6.2019 19,6   3  2  ei
  17.7.2019 17,8   2  4  ei
  5.8.2019 17,5   8  15  ei
Vinlax 17.6.2019 17,4   20  15  ei
  17.7.2019 15,9   11  17  ei
  5.8.2019 16,0   25  73  ei

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.