Uimavesien laatu Mustasaaressa

Uimavesien laatu 2020

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.

EU-uimaranta

Uimaranta

Päiväys

Veden lämpötila °C
Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml

Escherichia coli
mpn/100 ml

Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei
Karperö 1.6.2020  17  <1  <1  ei
 

22.6.2020

 21,9  <1  4  ei
  13.7.2020  17,8  47    51  ei
  29.7.2020   -   -   -  ei
  3.8.2020  19,4  <1  1  ei

 


Uimaranta

Päiväys

Veden lämpötila °C

Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Björkö 23.6.2020 18,5 37  34  ei 
  14.7.2020 15,9 10  71  ei 
  29.7.2020 - - ei 
  4.8.2020 17,8  1 ei
Bullerås 23.6.2020 19,2  17  93  ei 
  14.7.2020 17,3 ei 
  29.7.2020 - - - kyllä
 

4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020

17,5
-
-
 3
 -
 -
23 
-
-
kyllä
kyllä
ei
Fjärdskär 23.6.2020 19,2  30  410   ei 
  13.7.2020 16,8 <1 7  ei
  29.7.2020 - - -  ei
  4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020
14.8.2020
21.82020
24.8.2020
18,5 
-
-
-
-
-
 <1
 -
 -
 -
 -
 -
 1
 -
 -
 -
 -
 -

 ei
 kyllä
 vähän
 kyllä
 ei

Furuskär 22.6.2020 20,0   <1  5  ei
  13.7.2020 18,1  <1  9  ei
  29.7.2020 - - -  ei
  3.8.2020 19,3  2  2  ei
Grönvik, Iskmo 22.6.2020 20,1   5 440   ei
  13.7.2020 17,1  7  10  ei
  29.7.2020 -  - -  ei
 

3.8.2020
7.8.2020
11.8.2020

19,2
-
-

 3
 -
 -
 2
 -
 -

 ei
 kyllä
 ei

Norra Vallgrund 23.6.2020 18,5  <1  <1   ei 
  14.7.2020 17,9  <1   ei 
  29.7.2020 - - -  ei
  4.8.2020  18,4  12  4  ei
Petsmo 22.6.2020  21,3  2  5  ei 
  13.7.2020  18,2  17  29  ei
  29.7.2020 - - -  ei
  3.8.2020 19,4  7 19   ei
Raippaluoto 23.6.2020 15,3  24  36   ei 
  14.7.2020 18,7  16  23   kyllä 
  29.7.2020 - - -  kyllä
 

4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020

17,8
-
-

-
-

-
-
 vähän
 vähän
 ei
Sommarösund 23.6.2020 21,9   ei 
  14.7.2020 19,2  <1   ei 
  29.7.2020  - - -  ei
  4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020

 18,9
 -
 -

30

-
24 
-
-
 ei
 vähän
 ei
Tuovila 22.6.2020  23,0 3  ei
  14.7.2020  17,4  20   ei 
  29.7.2020  - - -  ei
  3.8.2020  19,1  81  ei
Vistan 23.6.2020  19,9 <1  <1   ei 
  14.7.2020  17,7 14  31   ei 
  29.7.2020  - - -  ei
  4.8.2020  18,1  5  ei
Österhankmo 22.6.2020  21,5 4 10  ei
  13.7.2020  18,1 74 53  ei
  29.7.2020 - - -  ei
  3.8.2020  19,2 <1  ei

1Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.

Sulvan maauimala (iso/pikku allas)
Päiväys Lämpötila Heterotr.bakt. 22 °C Heterotr.bakt. 36 °C Pseudom.aerug. Sameus pH Vapaa kloori Sidottu kloori KMNO4 Urea

Nitraatti

Sulvan maauimala on suljettu koko kauden 2020.