Uimavesien laatu Kristiinankaupungissa

Uimavesien laatu 2020

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.

EU-uimaranta

Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei
Hiekkasärkkä 2.6.2020  15,3  <1  410  Ei
  22.6.2020  19,5  10  10  Ei
  13.7.2020  17,7  <10  <10  Ei
 

29.7.2020

 -  On
 

3.8.2020
10.8.2020
14.8.2020
21.8.2020

 17,4
-
-
-

<1
-
-
-

 30
-
-
-

 Ei
 Ei
 Ei
 Ei

 


Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Antila 22.6.2020  16.6  <10  <10  Ei
  13.7.2020  17,3  <10  <10  Ei
  29.7.2020    -     -     -  Ei
 

3.8.2020
10.8.2020

 17,4
   -

 <10
    -

 10
    -

 Ei
 Ei

Härkmeri 22.6.2020  17,3  <10  <10  Ei
  13.7.2020  16,5  <10    10  Ei
 

29.7.2020

  -     -    -   On
 

3.8.2020
10.8.2020
14.8.2020
21.8.2020

 15,1
   -
   -
   -

  10
    -
    -
    -

 <10
  -
  -
  -

 Ei
 Ei
 Ei
 Ei

Meriuimala 22.6.2020  17,8  <10  <10  Ei
  13.7.2020  16,6  <10  <10  Ei
  29.7.2020   -   -    -  Ei
 

3.8.2020
10.8.2020

 17,1
  -

 <10
  -

 <10
   -

 Ei
 Ei

Metsälä, Pikku Santajärvi 22.6.2020 22,6   27  21  Ei 
  13.7.2020  17,1  14  33  Ei
  29.7.2020
3.8.2020
10.8.2020
   -
 17,1
 -
  -
 <1
 -
  -
 1
  - 

 Ei
 Ei
 Ei

 

 

 

 

 

 
Pyhävuori 22.6.2020 22,6   4   <1  Ei
  13.7.2020 17,8  7   2  Ei
  29.7.2020   -  -   -  Ei
 

3.8.2020
10.8.2020

 16,7
  -

 5
 -

 <1
  -

 Ei
 Ei

Sipyy, Halkosaari 22.6.2020  21,6  10   41  Ei
 

13.7.2020

 18,1

400

 130

 Ei

 

21.7.2020

 21,0

5500

 30

 Ei

 

24.7.2020
29.7.2020

 14,7
16,8

10000
>2400

 150
 <10

 Ei
 Ei

 

3.8.2020
5.8.2020
11.8.2020
12.8.2020
17.8.2020
24.8.2020
1.9.2020
10.9.2020

 -
18,6
19,5
 -
18,8
18,7
 15,7
 14,3

 -
520
>2400
 
-
17000
>2400
510
74

 -
16
1200
 
-
<10
 15
20
20

 Ei
 Ei
 Ei
 Ei
 Ei
 Ei
 Ei
 Ei

Skaftung (Skoängen) 22.6.2020  19,7  <10  <10  Ei
  13.7.2020  17,7  <10  <10  Ei
  29.7.2020   -   -    -  Ei
 

3.8.2020
10.8.2020

 16,4
-

 <1
 -

 10
   -

 Ei
 Ei

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.

 


HALKOSAARI/SIIPYY
13.7 , 21.7, 24.7, 29.7, 5.8, 11.8, 17.8, 24.8 ja 1.9.2020 otetuissa näytteissä todettiin tämän rannan uimavedessä kohonneita määriä suolistoperäisiä enterokokkeja joten uiminen on kielletty toistaiseksi.

Uimaveden laatuvaatimukset täyttyivät 10.9.2020.