Uimavesien laatu Korsnäsissa ja Maalahdessa

Uimavesien laatu 2019

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.

EU-uimarannat


Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Harrström 4.6.2019  12  35  48  ei
  24.6.2019  15  50  100  ei
  16.7.2019  17,2   1  4   ei 
  5.8.2019  16,6  1  3   ei 
Mokipää 4.6.2019  12,5  1  4  ei
  24.6.2019  17,5  1  4  ei
  16.7.2019  16,8  2   4  on
  5.8.2019  17,2  1   1   ei
Åminne 4.6.2019  12,5  11  120  ei
  24.6.2019  17,5  4  16  ei
  16.7.2019  17,5   1  17  ei
  5.8.2019  18,1  18   47   ei 

 

Uimaranta Päiväys Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Bredhällan 24.6.2019  16  <1  11  ei
  16.7.2019  17,4  <1  2  ei
  5.8.2019  17,1   3   1   ei 
Vägvik 24.6.2019  17,5  10  9  ei
  16.7.2019  16,0  780  27  ei
  23.7.2019  22,2  1500  1  ei
  29.7.2019  20,8  5700  1  ei
  5.8.2019
15.8.2019
26.8.2019
29.8.2019
 18,1
 15,5
 16,7
 18,4
 1100
 480
32
18
 4 
 24
4
9
 ei
 ei
 ei
 ei

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.