Uimavesien laatu Korsnäsissa ja Maalahdessa

Uimavesien laatu 2020

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.

EU-uimarannat


Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Harrström 1.6.2020 16,7  1  9 Ei
  22.6.2020 22,0   4  9 Ei
  14.7.2020 17,3  19  33 Ei
  29.7.2020  -  -  - Ei
  3.8.2020 19.2   7  4 Ei 
Mokipää 1.6.2020  15,4 1 1 Ei
  22.6.2020  21,8 <1 <1  Ei
  14.7.2020  17,9 40  25  On
  29.7.2020 - - - On
  3.8.2020
5.8.2020
10.8.2020
12.8.2020
18,4
-
-
-
99
-
-
-
 140
-
-
-

On
On
On
On Vähä

Åminne 1.6.2020 18,5 6 24 Ei
  22.6.2020 22,1  10  38  Ei
  14.7.2020 19,6  21 51 Ei
  29.7.2020  -  -  - Ei
  3.8.2020  18.8  3  6 Ei

 

Uimaranta Päiväys Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Bredhällan 22.6.2020  20,5  <1  2  Ei
  14.7.2020  18,8  51  78  Ei
  29.7.2020   -   -   -  Ei
  3.8.2020  18,8  1  6  Ei
Vägvik 22.6.2020  21,9  2  1  Ei
  14.7.2020  17,9  13  16  Ei
  29.7.2020   -   -   -  Ei
  3.8.2020  19,4  60  15  Ei

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.