Uimavesien laatu Kaskisissa ja Närpiössä

Uimavesien laatu 2020

Taulukossa on uimavesien näytteenottopäivämäärät. Tulokset julkaistaan 3–4 päivää näytteenotosta laboratorion analysoitua ne.

EU-uimarannat

Uimaranta

Päiväys

Veden lämpötila °C

Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml
Escherichia coli
mpn/100 ml
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Marianranta 1.6.2020 15,9  <1   Ei 
  22.6.2020 21,6  1 1  Ei 
  13.7.2020 18,1   Ei 
  29.7.2020 - - -  On
  3.8.2020 19,6  <1   Ei 
  6.8.2020 - - - On
  13.8.2020 - - - On
Tjärlax 1.6.2020 12,3  <1  3  Ei 
  22.6.2020 18,2  <1  12 Ei
  13.7.2020 17,5  <1   Ei 
  29.7.2020 - - -  On
  3.8.2020 19,0  <1  14    On 
  7.8.2020 - - -  On
  13.8.2020 - - - On
Fagerö 1.6.2020 16,8  <1   Ei 
  22.6.2020 22,1  <1  13   Ei 
  13.7.2020 17,6  71  64   Ei 
  29.7.2020 - - - Ei
  3.8.2020 19,5  130  190   Ei 
  7.8.2020 - - - Ei
  13.8.2020 - - - Ei

 


Uimaranta

Päiväys
Veden lämpötila °C Suolistoperäiset enterokokit
pmy/100 ml 
Escherichia coli
mpn/100 ml 
Syanobakteerit
(sinilevät)
on/ei 
Töjby 22.6.2020 21,4   1  3  Ei 
  13.7.2020 18,2  14  24   Ei 
  29.7.2020 - - - Ei
  3.8.2020 20,2  10  4  Ei 
  7.8.2020 - - - Ei
  13.8.2020 - - - Ei
Vargberget 22.6.2020 23,1   2  2 Ei
  13.7.2020 18,2  <1  <1   Ei 
  29.7.2020 - - - Ei
  3.8.2020 20,1    2  5  Ei 
  7.8.2020 - - - Ei
Vargholmen 22.6.2020 18,8   1  2 Ei
  13.7.2020 17,4    5  12   Ei 
  29.7.2020 - - - Ei
  3.8.2020 19,0    6  16   Ei 
  7.8.2020 - - - Ei
  13.8.2020 - - - Ei
Verkan 22.6.2020 22,8 

 2

 7 Ei
  13.7.2020 18,8

 1

34 Ei
  29.7.2020 -

-

- Ei
  3.8.2020 20,2 16  12   Ei 
  7.8.2020 - - - Ei
  13.8.2020 - - - Ei

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.