Nikotiinivalmisteiden valvonta

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa.

Nikotiinivalmisteiden myynnin edellytykset

  1. elinkeinoharjoittajalla on kirjallisesta hakemuksesta myönnetty vähittäismyyntilupa
  2. valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
  3. myyjä voi valvoa ostotilannetta.

Nikotiinivalmisteita ei saa myydä ravintoloista tai automaateista.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupassa edellyttää lupaa, jonka myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Mustasaaressa, Vöyrillä, Maalahdessa, Korsnäsissa, Närpiössä, Kaskisissa ja Kristiinankaupungissa luvan myöntää Länsirannikon ympäristöyksikkö.
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta peritään vähittäismyyntilupamaksu ja vuotuinen valvontamaksu.

Myyntilupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai valmiilla hakemuslomakkeella. Kunnan tulee myöntää lupa, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan. Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

  1. hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiini valmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
  2. selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä (lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seuranta) ja siitä, miten myynnin valvonnasta huolehditaan (miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan)
  3. myynnistä vastavaan nimi ja yhteystiedot
  4. nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Luvan saaneen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava Länsirannikon ympäristöyksikölle, jos lupahakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai myynti lopetetaan.

Lääkelaki