Elintarvikkeet

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja suojata kuluttajia elintarvikkeista johtuvilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta.
Valvontatulokset julkistetaan Oiva-järjestelmän kautta.

Elintarvikevalvonta sisältää alkutuotannon, valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, myynnin, markkinoinnin, tarjoilun tai muun luovuttamisen sekä elintarvikkeiden viennin ja tuonnin.
Elintarvikevalvontaa säätelevät pääasiassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset elintarvikkeista ja elintarviketuotannosta sekä elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset.

Elintarvikealan toimija on vastuussa elintarvikkeiden käsittelystä omassa yrityksessään, ja hänen on tunnettava toimintaan liittyvät hygieeniset vaarat. Omavalvonnan avulla elintarvikealan toimija valvoo itse tuotteiden laatua ja että yrityksen rakenteet ja toiminta noudattavat annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Valvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa yrityksen omavalvontaa ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omavalvonnan toteuttamisessa.

Ota yhteyttä ympäristö- ja terveystarkastajaan, jos

  • otat käyttöön uuden elintarvikehuoneiston
  • otat haltuusi olemassa olevan elintarvikehuoneiston
  • aiot tilapäisesti myydä tai tarjoilla elintarvikkeita tilaisuuksissa, markkinoilla tai tapahtumissa
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • tahdot tehdä elintarviketta koskevan valituksen
  • tahdot kysyä jotain omavalvonnasta.

Lisätietoja elintarvikevalvonnasta, elintarviketurvallisuudesta ja ajankohtaisista aiheista:
Ruokavirasto