TerveKuu-kohdetietokannan rekisteriseloste

Länsirannikon ympäristöyksiköllä  on käytössään Tervekuu-kohdetietokanta, johon tallennetaan valvontaan liittyviä tietoja ja dokumentteja.

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;
2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;
3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;
4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä
5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Alla on laajennettu rekisteriseloste, eli tietosuojaseloste TerveKuu- tietokannasta:

TerveKuu-tietokannan tietosuojaseloste