Lomakkeet

Ympäristönsuojelu

lmoitus lannan varastoinnista aumassa (.pdf)
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (.pdf)
Ympäristölupahakemus 
Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely
Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti 
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 
Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake 
Ilmoitus Natura 2000 -alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä
Hakemus jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä (.pdf)
Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (.pdf)
Leirintäalueilmoitus (.pdf)
Lupahakemus öljysäiliön jättämisestä maaperään (.pdf)

Jätevesi

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (.pdf)
Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus (.pdf)
Liite 3A Jätevesien vähäisyys (.pdf)
Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon (.pdf)
Liite 3C Kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (.pdf)
Liite 3D Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste (.pdf)

Vapautushakemus yleiseen viemäriin liittymisestä (.pdf)
Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä (.pdf)

Maa-ainesten otto

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (.pdf)
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (.pdf)
Selvitys naapurien kuulemisesta (.pdf)
Ilmoitus ottamismäärästä (.pdf)
Ilmoitus maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön (.pdf)

Elintarvikevalvonta

Ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta (.pdf)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (.pdf)
Ilmoitus elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista tai tarvikkeista (.pdf)
Ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (.pdf)
Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia uudella paikkakunnalla (.pdf)

Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelulain 13. §:n mukainen ilmoitus (.pdf)
Liitelomake 1, Koulu (.pdf)
Liitelomake 2, Päiväkoti, kerhotila (.pdf)
Liitelomake 3, Tehostettu palveluasuminen, hoitokoti, vastaanottokeskus tai vastaava (.pdf)
Liitelomake 4, Tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä (.pdf)
Liitelomake 5, julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto, liikuntatila, kuntosali (.pdf)
Liitelomake 6, hotelli tai muu majoitushuoneisto (.pdf)
Liitelomake 7, uimahalli, uimala, kylpylä tai yleinen sauna (.pdf)
Liitelomake 8, solarium (.pdf)

Vähittäismyyntilupahakemus nikotiiniriippuvuuden hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myyntiä varten (.pdf)
Hakemus tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin / Ilmoitus tukkumyynnistä (Vaviran lomake)