Tuovilan koulu

Tuovilan koulun saneeraus

Kunta tiedottaa Tuovilan koulun saneeraustöiden etenemisestä tällä sivulla. 

 

Tutkimukset, raportit ja lausunnot

Rakennusteknisen tutkimuksen on tehnyt Drytec Anderssén Oy Ab, ja syntyneestä raportista on tehty lyhyempi tilannekatsaus, josta löytyy keskeisimmät havainnot, tehdyt toimenpiteet ja ehdotettu jatkosuunnitelma. 
Tilannekatsaus joka tehtiin ennen vanhan osan saneerausta löytyy seuraavasta linkistä: Tilannekatsaus.

Tutkimusraportti lähetettiin henkilösertifioidulle rakennusterveysasiantuntijalle (Sitowise Oy), joka on antanut lausunnon sisäilman laadusta (RTA lausunto).
RTA lausunto löytyy seuraavasta linkistä: Lausunto sisäilman laadusta (RTA).

Länsirannikon ympäristöyksikkö on antanut lausunnon Tuovilan koulun sisäilmasta Drytecin laatiman Tuovilan koulun tutkimusraportin perusteella.
Lausunto löytyy seuraavasta linkistäLänsirannikon ympäristöyksikön lausunto.

Mustasaaren kunnan kiinteistötoimen toimenpidesuunnitelma löytyy seuraavasta linkistä: Toimenpidesuunnitelma.

Länsirannikon ympäristöyksikkö on hyväksynyt kunnan toimenpidesuunnitelman. 
Lausunto löytyy seuraavasta linkistä: Länsirannikon ympäristöyksikön lausunto toimenpidesuunnitelmasta. 

Väliraportti Tuovilan koulun saneerauksesta keväällä 2020: Väliraportti. 

Esikoulun saneeraus on valmistunut, ja se on nyt käytössä. Loppuraportti esikoulun saneerauksesta: Loppuraportti.

 

Tehdyt toimenpiteet A-osa (vanhempi osa)

Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu

Ilmanvaihdon toiminta on säädetty ylipaineiseksi

Liikuntasalin mineraalikuituongelma on korjattu joululoman (2019) aikana vaihtamalla salin kaikki akustiikkalevyt.
Linkin kautta löytyy kuva liikuntasalin työstä ja lopputuloksesta: Liikuntasali.  

Keväällä 2020 tehdyt toimenpiteet hahmotellaan väliraportissa: Väliraportti. 

Kevään aikana vaurioita havaittiin rakennuksen väliseinien alaosissa, ja ne on korjattu. Kesän 2020 aikana on myös uusittu kaikki lattiamatot.

Ruokasali valmistui 13.8.

Syyslukukaudella saneerattiin joitakin luokkahuoneita, ja työt valmistuivat tammikuussa 2021.

Esikoulun märkäeteinen ja vessat sekä kouluterveydenhoitajan tilat ja erityisopettajan luokkahuone valmistuivat syksyllä 2020.

Esikoulun saneeraus on valmistunut, ja se on nyt käytössä. Loppuraportti esikoulun saneerauksesta: Loppuraportti.

Listaa päivitetään sitä mukaa kun työt etenevät

 

Tehdyt toimenpiteet B-osa (uudempi osa)

Luokkahuoneiden ja käytävien alapohjan pintamateriaalin vaihto 

Lattia-seinärakenteen tiivistyskorjaus 

Paljeoven vaihto

Ilmanvaihtokanavat puhdistettu

Ilmanvaihdon toiminta on säädetty ylipaineiseksi

Listaa päivitetään sitä mukaa kun työt etenevät

 

Jatkosuunnitelmat

Havainnekuva suunnitelmasta löytyy seuraavasta linkistä: Tuovilan koulun saneeraus.

Kolmen koulun vanhalla puolella olevan luokkahuoneen saneeraus on aloitettu vuonna 2021.
Luokkahuoneiden arvioidaan valmistuvan kesäksi 2021.

Syksyn aikana saneerataan opettajainhuoneet. Työn arvioidaan valmistuvan jouluksi.