Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Kiinteistötoimi huolehtii myös kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Palveluilla edistetään kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistötoimella on konsernipalveluissa oma organisaatio yhdyskuntarakentamiselle.

Kiinteistötoimi huolehtii kunnan rakennusten ja niihin liittyvien ulkoalueiden kunnossapidosta.

Kunnat omat tilat ovat jakautuneet seuraavasti:

Tilat

Lukumäärä (kpl)

Pinta-ala (m²)

Hallinnolliset tilat

31

21 755

Terveyskeskukset ja -asemat

6

10 602

Koulut

22

34 295

Päiväkodit

23

6 679

Paloasemat

10

2 585

Liikunta- ja vapaa-ajanrakennukset

17

1 864

Asuinhuoneistot

60

5 085

Teollisuus- ja varastotilat

4

5 374

Asuntojen vuokraus hoidetaan yhteistyössä FAB Korsholms bostäderin kanssa.

Teollisuus-, toimisto- ja varastotilojen vuokrauksesta huolehtii kiinteistöpäällikkö.

Yksittäisten tilojen vuokraamisesta tuntiveloituksella vastaa kunkin paikallisen yksikön esimies.