Karperön-Singsbyn osayleiskaava

Osayleiskaava korvaa aiemman kaavan, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuonna 1994. Osayleiskaavoitettava alue käsittää noin 2 060 hehtaaria, josta noin 300 hehtaaria on Karperönjärven vesialuetta. 

Yhteyshenkilöt: Catarina Simons kaavoittaja


Ajankohtaista Karperön-Singsbyn osayleiskaavasta

Kunnanhallitus hyväksyn kaavan 19.8.2019. Osayleiskaava menee nyt valtuuston hyväksyttäväksi 19.9.2019.

Päivitetty 20.8.2019


 

Karperön–Singsbyn osayleiskaava
Nähtävillä 15.11–14.12.2018.
Vaihe: ehdotus (MRA 19. §)
Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja määräykkset
Kaavaselostus
- Osa 1 kappaleet 1-2
- Osa 2 kappaleet 3-9
Mitoitusjärjestelmä
Rakennuspaikat kiinteistöittäin
Ehdolliset rakennuspaikat
Lähtötietorapportti
- Osa 1 s.1-18
- Osa 2 s.19-33
- Osa 3 s. 34-51 
Väylähierarkia ja liittymäperiaatteet
Liikenneselvitys
Hulevesiselvitys
Maisema- ja kulttuuriympäristöinventointi
Luontoselvitys


KUTSU
Yleisötilaisuus Karperön–Singsbyn osayleiskaavasta järjestetään 4.1.2018 klo 18–20 Mustasaaren kulttuuritalossa Sepänkylässä. Tervetuloa!

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n arkkitehti Staffan Lodenius on tavattavissa 5.1.2018 klo 8.30–12 Mustasaaren virastotalossa.


Vaihe: Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.1.–1.2.2018 (MRA 30. §).
Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Osa 1 Kaavaselostus 
Osa 2 Kaavaselotus
Mitoitusjärjestelmä
Rakennuspaikat kiinteistöittäin
Luontoselvitys 2014
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 2015
Hulevesiselvitys
Lähtötietoraportti
Liikenneselvitys


Yleisötilaisuus Karperön–Singsbyn osayleiskaavasta järjestetään 30.5.2017 klo 17–19 Norra Korsholm skolassa Karperössä. Tervetuloa!

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n arkkitehti Staffan Lodenius on tavattavissa 31.5.2017 klo 9–14 Mustasaaren virastotalossa.

Vaihe: Alustava kaavaluonnos oli nähtävillä 29.5.–27.6.2017 (MRA 30.§)
Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus
Mitoitusjärjestelmä
Rakennuspaikat kiinteistöittäin
Luontoselvitys 2014
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 2015


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.11.–1.12.2016 (MRL 63. §)


Tiedotus- ja keskustelutilaisuus
Osayleiskaavaa käsittelevä tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin torstaina 10.3.2016 klo 18–20 Norra Korsholms skolassa. Paikalla olleet noin 70 osallistujaa jaettiin kuuteen työryhmään, jotka keskustelivat virkistyksestä, palveluista, asumisesta, liikenteestä, elinkeinotoiminnasta ja mansikkapaikoista. Suuri kiitos kaikille osallistujille, että jaoitte ideanne ja toiveenne Karperön ja Singsbyn kylien kehittämiseksi.