Merkkikallion tuulivoimapuisto osayleiskaava

OX2 Wind Finland Oy on hakenut lupaa osayleiskaavan laatimiseen tuulivoimapuiston rakentamisen mahdollistamiseksi Merkkikalliolle. Alue sijaitsee Veikkaalan, Voitilan, Vassorin ja Merikaarron välisellä metsäalueella. Kaavoitus toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa.

Yhteyshenkilöt:  Barbara Påfs kaavoituspäällikkö, 

Vaihe: Korkeinpaan hallinto-oikeuteen on valitettu kunnanvaltuuston päätöksestä

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 23.2.2017
Kunnanhallitus hyväksyi kaavan 7.2.2017

Tarkistettu ehdotus oli nähtävillä 14.9.-13.10.2016
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Litte 2. Jätetyt mielipiteet ja vastineet 2014
Liite 3. Ympäristövaikutustenarviontiohjelma ja liitteet 
Liite 4. Jätetyt mielipiteet ja vastineet 2015
Liite 5. Jätetyt mielipiteet ja vastineet 2016
Taustaselvityksiä
Melu- ja varjostusmallinnus 15 voimalaa
Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi 15 voimalaa
Täydennys kasvillisuus-ja luontotyypit
Kehrääjäselvitys 2015
Liito-orava vaikutukset
Melu- ja varjostusmallinnus 22 voimalaa (kaavaehdotus 2015)

Ehdotus oli nähtävillä 12.1.–11.2.2016
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Litte 2. Jätetyt mielipiteet ja vastineet 2014
Liite 3. Ympäristövaikutustenarviontiohjelma ja liitteet 
Liite 4. Jätetyt mielipiteet ja vastineet 2015

Kuvakollaagin yleiskartta
Kuvakollaagin kaikki kuvat
Kuvakollaagin yksittäiset kuvat
fp0_ tien_risteys     fp0_ tien_risteys_ symbooli
fp1_kerrostalojen mäen     fp1_kerrostalojen mäen_symbooli
fp2_tien_risteys    fp2_tien_risteys_symbooli
fp3_tien_pellolla    fp3_tien_pellolla_symbooli
fp4_tien reuna    fp4_tien reuna_symbooli
fp5_taloryhmä_itäpuoli    fp5_taloryhmä_itäpuoli_symbooli
fp6_tien_reuna    fp6_tien_reuna_symbooli
fp8_laiturinpää    fp8_laiturinpää_symbooli
fp9_tien_risteys 10m_etelä    fp9_tien_risteys 10m_etelä_symbooli
fp11_tien_risteys_10m_länteen    fp11_tien_risteys_10m_länteen_symbooli
fp12_talonpiha    fp12_talonpiha_symbooli
fp13_tien_risteys    fp13_tien_risteys_symbooli
fp14_tie    fp14_tie_symbooli
fp15_tie_lähellä_taloa    fp15_tie_lähellä_taloa_symbooli
Taustaselvityksiä
Merkkikallion kehrääjäselvitys 2015
Merkkikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnus
Merkkikallion liito-orava vaikutukset

Luonnos oli nähtävillä 2.6.-2.7.2015
Kaavakarta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.6.-15.8.2014