Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminenVaihe: luonnos oli nähtävillä 8.1.–6.2.2020 (MRA 30. §).
Yhteyshenkilö: Anne Holmback, kaavoittaja
Karttalehti 
Kaavakartta osa 1
Kaavakartta osa 2
Kaavakartta osa 3
Kaavakartta osa 4
Kaavakartta osa 5
Kaavakartta osa 6
Kaavakartta osa 7
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

Nähtävillä: 3.1.–1.2.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63. §).
Yhteyshenkilö:  Anne Holmback, kaavoittaja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maanomistaja voi halutessaan hakea osoitetun rakennuspaikan siirtämistä. Hakemus on jätettävä viimeistään 10.3.2018, jotta mahdollinen siirto voidaan ottaa huomioon tässä kaavantarkistuksessa. Aiemmin jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa.

Mustasaaren kunta kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai sähköisesti kaavoitus@mustasaari.fi