Vapaat tontit

 
Uusia pientalo- ja rivitalotontteja on haettavana Bölen ja Singsbyn alueelta

Hakuaika: 21.10.–4.11.2019

Esittelyaineisto sekä tarjous- ja hakemuslomakkeet:

Böle

Singsby

Lisätietoja: Simon Weiner, puh. 06 327 7177, Hanna Ranto-Nyby, puh. 06 327 7182

Tarjousten ja hakemusten on oltava perillä viimeistään 4.11.2019 klo 16 Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolla, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai kaavoitus@mustasaari.fi.


Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontteja                                                                                                 

Hakuaikaa on jatkettu 25.10.2019 asti. Hakemuksia voi täydentää 22.11.2019 asti.

Kunta tarjoaa haettavaksi kolme keskustoimintojen tonttia, joista yhdelle on mahdollista rakentaa palveluasuntoja. Tontit sijaitsevat Sepänkylän keskustassa. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää tonttien jaosta 11.12.2019.

Esittelyaineistoa ja hakemuslomakkeita

Lisätietoja:
Simon Weiner, puh. 06 327 7177
Barbara Påfs, puh. 044 727 7905
Ben Antell, puh. 050 696 18.

Hakemukset toimitetaan viimeistään 25.10.2019 klo 16 osoitteeseen kaavoitus@mustasaari.fi tai Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle, Keskustie 4, 65610 Mustasaari.


Omakotitontit

Mustasaaren kunnalla on vapaita omakotitontteja useissa eri kylissä. Vapaat tontit sijaitsevat alueilla, jotka on asemakaavoitettu tai joilla on maankäyttösuunnitelma.  Asemakaava-alueiden tonteille on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi, kun taas maankäyttösuunnitelma-alueilta voi puuttua kunnallistekniikka.

Tonttivarauspäätös voidaan tehdä heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Varaus on voimassa kymmenen kuukautta. Tänä aikana on jätettävä rakennuslupahakemus. Rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen tontti voidaan myydä.

Osa tonteista on valmiiksi omia kiinteistöjään, ja niistä veloitetaan 1 000 euron kiinteistönmuodostusmaksu. Muiden tonttien osalta ostaja vastaa maanmittausmaksusta, joka veloitetaan tontin lohkomisesta omaksi kiinteistökseen. Ostaja  maksaa kaupanvahvistajan palkkion, tällä hetkellä 120 euroa, vahvistetun asetuksen mukaisesti.

Rivi-, pari- ja kerrostalotontit

Mustasaaren kunnalla on vapaita pari- ja rivitalotontteja Sepänkylässä, Bölessä,Sulvalla, Veikkaalassa, Västerhankmossa ja Norra Vallgrundissa. Vapaat tontit sijaitsevat alueilla, jotka on asemakaavoitettu tai joilla on maankäyttösuunnitelma. Asemakaava-alueiden tonteille on rakennettu kunnallistekniikka valmiiksi, kun taas maankäyttösuunnitelma-alueilta voi puuttua kunnallistekniikka.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta tekee tonttivarauspäätökset. Varaus on voimassa vuoden. Tänä aikana on jätettävä rakennuslupahakemus. Rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen tontti voidaan vuokrata. Tontinvarausohjeet ovat kokonaisudessaan erillisessä liitteessä.

Kartan ikonit on haettu Map Icons Collection sivulta.
Yritystontit

Tiedot vapaista yritystonteista ovat omalla sivullaan Kehittämis-osiossa Yrittäminen-otsikon alla.

Uudet tontit

Uudet tontit, joita ei ole aiemmin voinut hakea, jaetaan aina yleisen tonttihaun kautta. Yleinen tonttihaku on tavallisesti helmi-maaliskuussa sekä lokakuussa ja kestää kaksi viikkoa.

Mikäli olet kiinnostunut vapaista asuntotonteista, ota yhteyttä: