Kaupunginselän kierros, ulkoilureitti

Kaupunginselän kierros, ulkoilureitti
Ulkoilureittisuunnitelma on nähtävillä 7.–21.5.2019

Kunnan sähköpostiliikenteen ongelmien takia, voi muistutuksia jättää viimeistään 3.7.2019

Suunniteltu reitti kulkee enimmäkseen olemassa olevilla poluilla, teillä ja yksityisteillä sekä peltojen reunoilla. Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa reitille haetaan maanmittauslaitokselta ulkoilureittitoimitus, jonka jälkeen reitti voidaan merkitä maastoon ja kartalle. Toteutuksen seuraavissa vaiheissa joillakin reitin osilla tehdään sen kuljettavuutta parantavia toimenpiteitä. Reitin linjaus on suunniteltu niin, että siitä ei ole merkittävää haittaa kiinteistöille ja alueen nykyiselle maankäytölle. Ulkoilureittitoimituksen yhteydessä tullaan ottamaan uudelleen yhteyttä maanomistajiin ja tieosuuskuntiin.

Muistutukset suunnitelmasta osoitetaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskukselle ja toimitetaan Mustasaaren kunnan kaavoitusosastolle viimeistään 20.6.2019. Muistutukset toimitetaan osoitteeseen Mustasaaren kunnan kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari, tai kaavoitus@mustasaari.fi.

Yhteyshenkilö: Barbara Påfs, 06 327  7175
Kartta
Suunnitelmaselostus
Liite 1, selvitys (viidessä osassa)
- osa 1
- osa 2
- osa 3
- osa 4
- osa 5