Valreklamplatser

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 27.3.2019. Korsholm har en officiell valreklamställning som placeras längs med Centrumvägen.

Varje parti och valmansförening får en plats i ställningen. Platsen får man välja fritt.

En skiva, vilken reklamen kan limmas på, kan hämtas från ämbetshuset från och med 27.3. Partierna och valmansföreningarna sätter själv upp och tar bort reklamen och returnerar skivan till ämbetshuset efter valet.

Detta är kommunens enda officiella valreklamställning.