Valdagen

Röstningsställena är öppna kl. 9.00–20.00. På valdagen kan du rösta endast vid det röstningsställe som anges på det meddelandekort som du har fått per post.

Observera att det från och med år 2019 har gjorts en del ändringar i indelningen av röstningsområden och röstningsställen.

Röstningsområden och röstningsställen:

 1. Björköby, Bodagården, Björkövägen 735
 2. Replot, Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal, Sommarösundsvägen 335
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddsvägen 1526
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal, Jungsundvägen 575
 7. Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10
 10. Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41
 11. Helsingby, Helsingby skola, Pundarsvägen 52
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247
 13. Solf, Solf skola, Idrottsgränd 3
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö, Koskövägen 704
 15. Petsmo, Petsmo skola, Petsmovägen 508
 16. Kvevlax, Kvevlax skola, Funisbackvägen 8
 17. Kuni, Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19
 18. Vassor, Marthagården i Vassor, Vassor byväg 31
 19. Västerhankmo, Hankmo skola, Eidisbackvägen 150
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo, Österhankmovägen 693
 21. Köklot, Köklot byagård, Köklotvägen 1436