Förhandsröstning

Förhandsröstningen pågår under tiden 3–9.4.

Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finns på adressen www.valfinland.fi.

Utomlands kan du förhandsrösta vid finländska beskickningar 3–6.4. Förhandsröstningsställena utomlands hittar du på adressen www.valfinland.fi.

Förhandsröstningsställen i Korsholm

Korsholms ämbetshus
Centrumvägen 4, Smedsby, huvudingången
3–4.4 kl. 9.00–18.00
5.4 kl. 9.00–16.00
6–7.4 kl. 10.00–13.00
8–9.4 kl. 9.00–19.00
 
Solf bibliotek
Solfvägen 218
3.4 kl. 14.00–19.00
Replot bibliotek
Kyrkvägen 94
4.4 kl. 17.00–20.00
Björköby bibliotek
Björkövägen 735
8.4 kl. 16.00–20.00
Kvevlax bibliotek
Kvevlaxvägen 2
9.4 kl. 14.00–20.00
 
 
Korsholms bokbuss
 
Onsdag 3.4: 
9.00–9.45 Veikars skola, Veikarsvägen 903 
10.15–10.45 Toby, Tuovilan koulu, Lundevägen 3 
11.15–11.35 Helsingby skola, Pundarsvägen 52 
11.50–12.20 Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247 
13.00–13.30 Munsmo, Kotået 54
14.00–14.15 Rimal, Björneborgsvägen 1032
14.20–14.40 Bergbacken, Björneborgsvägen 1350
15.15–15.35 Rimal, Rimalvägen 857
15.45–16.05 Tölby, Tölby ängsväg 392
16.15–16.40 Vargstubacken, Rimalvägen 245
16.50–17.10 Helsingby, Pudarsvägen 333
17.20–17.50 Helsingby, Pundarsvägen 131
18.00–18.30 Toby, Lundevägen 12
18.40–19.00 Vikby, Lappräntvägen 257
Torsdag 4.4: 
9.00–10.30 Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
11.30–12.15 Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19
14.00–14.45 Helsingby, Helsingbyvägen 32
15.00–15.20 Miekka, Staversbyvägen 207
15.30–16.00 Veikars, Veikarsvägen 903
16.20–16.45 Södra Vassor, Åkersidsvägen 1
17.00–17.20 Vassor, Vassor byväg/Sandåsvägen
17.50–18.20 Petsmo, Petsmovägen 509
18.30–19.00 Petsmo, Fiskehamnen
Måndag 8.4: 
9.00–10.30 Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
13.15–13.40 Panike, Panikevägen 376
13.50–14.15 Söderudden, Söderuddsvägen/Klobbskatvägen
14.30–15.05 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3
15.15–15.40 Norra Vallgrund, Sommarösundvägen 75
15.50–16.15 Skatan, Österändsvägen 33
16.25–16.50 Södra Vallgrund, Brandstation, Östra vägen
17.05–17.50 Södra Vallgrund, Sommarösundsvägen 263
18.00–18.20 Strömsgårdarna, Bulleråsvägen/Tallstigen
18.30–19.00 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3
Tisdag 9.4: 
9.00–10.45 Kvevlax lärcenter, Funisbackvägen 8 
11.00–11.45 Västerhankmo, Hankmo skola, Eidisbackvägen 150
12.00–12.45 Petsmo skola, Petsmovägen 508
14.25–14.45 Singsby, Jungsundvägen 157
14.50–15.15 Singsby, Maravägen 10
15.30–16.10 Iskmo, Iskmovägen 35
16.20–16.45 Jugsund, Nynäsgränden 1
16.50–17.10 Jungsund, Jungsundvägen 575
17.15–17.35 Jungsund, Kalvholmsvägen 108
17.40–18.00 Kalvholm, Slompvägen 1
18.05–18.25 Koskö, Koskövägen 704
18.35–18.55 Karperö, Karperövägen 538
19.00–19.25 Karperö, Bäckstået 54
19.35–20.00 Karperö, Holmhagavägen 3