Presidentvalet 2018

Det första valet vid presidentvalet ordnas söndagen den 28 januari 2018. Det eventuella andra valet ordnas söndagen den 11 februari 2018

Förhandsröstningen pågår 17.1–23.1.2018. I det eventuella andra valet pågår förhandsröstningen 31.1–6.2.2018.

Rösträtt

Vid presidentvalet får varje röstberättigad rösta antingen på valdagen eller på förhand under förhandsröstningsperioden. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. Du har rösträtt i den kommun som var din hemkommun den 8 december 2017.

Före valet får du per post en anmälan om rösträtt. Du kan rösta också utan detta meddelande. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta magistraten för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Du kan också ringa justitie­ministeriets avgiftsfria service­nummer 0800 94 771.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför måste du ha med dig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass. Om du inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort vid polis­inrättningen. För det temporära identitetskortet behöver du ett passfoto.