Kommunalvalet 2017

1920x850 swe1

Valdag 9.4.2017.

Förhandsröstningen börjar 29.3.2017.

Sammanställning av kandidatlistorna som gjorts upp för kommunalvalet den 9 april 2017 i Korsholms kommun

Rösträtt

Röstberättigade i kommunalval är alla finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i EU och isländska och norska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen. Övriga utlänningar med hemkommun i Finland sedan två år har också rösträtt. Du har rösträtt i den kommun som var din hemkommun den 17 februari 2017.

Före valet får du per post en anmälan om rösträtt. Du kan rösta också utan detta meddelande. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta magistraten för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Du kan också ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 94 771.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför måste du ha med dig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass. Om du inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort vid polisinrättningen. För det temporära identitetskortet behöver du ett passfoto.

Läs mera om kommunalvalet

www.kommunalval.fi

www.vaalit.fi

Kommunalvalet 2012

Resultat 2012