Europaparlamentsvalet 2019

Val till Europaparlamentet ordnas 26.5.2019.

Förhandsröstning ordnas 15–21.5.2019.

Före valet får du per post en anmälan om rösträtt. Du kan rösta också utan detta meddelande. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta magistraten för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Du kan också ringa justitie­ministeriets avgiftsfria service­nummer 0800 94 771.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför måste du ha med dig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass. Om du inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort vid polis­inrättningen. För det temporära identitetskortet behöver du ett passfoto.