Brevröstning

I kommunala folkomröstningar ordnas ingen likadan förhandsröstning som vid allmänna val. I stället ordnas brevröstning.

Till de röstberättigade sänds ett informationspaket som innehåller det material som behövs för att brevrösta. 

  • Röstsedel
  • Valkuvert för röstsedeln
  • Följebrev
  • Ytterkuvert

Gör så här:

  1. Kryssa för på röstsedeln det alternativ som du röstar på.
  2. Sätt in röstsedeln i valkuvertet.
  3. Fyll i och underteckna följebrevet.
  4. Inneslut valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet.
  5. Sänd ytterkuvertet med post så att det hinner fram till den kommunala centralvalnämnden senast fredag 15.3 kl. 19.00. Portot är betalt. Ta i beaktande att det kan ta några dagar innan posten kommer fram. Ytterkuvertet kan också lämnas in till Korsholms ämbetshus, infopunkten, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast fredag 15.3 kl. 19.00.

Video: Så här brevröstar du

Brevröstningshandlingar

Till alla röstberättigade, vars adress är känd, sänds ett informationspaket som innehåller brevröstningshandlingarna. Röstberättigade som inte har fått brevröstningshandlingarna kan hämta dem från infopunkten i Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm vardagar kl. 8.00–16.00.