Rådgivande kommunal folkomröstning 2019

En rådgivande kommunal folkomröstning om en kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad ordnas söndag 17.3.2019.

I folkomröstningen får de röstberättigade kommuninvånarna i Korsholm ta ställning till:

”Godkänner du en kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad i enlighet med förslaget till sammanslagningsavtal med bilagor?”

Förslag: Sammanslagningsavtal mellan Vasa stad och Korsholms kommun

Utredningsrapport: Kommunstrukturutredning för Vasa och Korsholm

Rösträtt

Röstberättigad i den kommunala folkomröstningen är varje finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt norska och isländska medborgare som fyller 18 år senast 17.3 och som hade Korsholm som hemkommun 25.1.2019. Röstberättigade är också andra i Korsholm bosatta utländska medborgare som har haft hemkommun i Finland i minst två år.

Du behöver ett identitetsbevis

När du röstar måste du styrka din identitet. Som identitetsbevis duger t.ex. körkort, pass eller ett av polisen utfärdat ID-kort.

Röstningsdagen

Röstningsställena är öppna kl. 9.00–20.00. På röstningsdagen kan du rösta endast vid det röstningsställe som anges på det meddelandekort som du har fått per post.

Observera att det från och med år 2019 har gjorts en del ändringar i indelningen av röstningsområden och röstningsställen.

Röstningsområden och röstningsställen:

 1. Björköby, Bodagården, Björkövägen 735
 2. Replot, Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal, Sommarösundsvägen 335
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddsvägen 1526
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal, Jungsundvägen 575
 7. Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10
 10. Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41
 11. Helsingby, Helsingby skola, Pundarsvägen 52
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247
 13. Solf, Solf skola, Idrottsgränd 3
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö, Koskövägen 704
 15. Petsmo, Petsmo skola, Petsmovägen 508
 16. Kvevlax, Kvevlax skola, Funisbackvägen 8
 17. Kuni, Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19
 18. Vassor, Marthagården i Vassor, Vassor byväg 31
 19. Västerhankmo, Hankmo skola, Eidisbackvägen 150
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo, Österhankmovägen 693
 21. Köklot, Köklot byagård, Köklotvägen 1436

Brevröstning

I kommunala folkomröstningar ordnas ingen likadan förhandsröstning som vid allmänna val. I stället ordnas brevröstning.

Till alla röstberättigade, vars adress är känd, sänds under vecka 8 ett informationspaket som innehåller brevröstningshandlingarna. Röstberättigade som inte har fått brevröstningshandlingarna kan hämta dem från infopunkten i Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm vardagar kl. 8.00–16.00.

Ingen hemmaröstning eller röstning vid anstalt

I kommunala folkomröstningar ordnas ingen hemmaröstning eller röstning vid anstalter. I stället kan man rösta via brevröstning.

Vid frågor

Vid frågor angående den rådgivande kommunala folkomröstningen, kontakta centralvalnämnden i Korsholm, 050 69 635.