Vision

Korsholm 2015

Korsholm – kommunen med framtidstro och dragningskraft erbjuder

  • boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet
  • högklassig, lättillgänglig service

grundat på

  • balanserad befolkningstillväxt
  • aktiv och innovativ näringspolitik
  • hållbar kommunal ekonomi

och funktion som

  • ledande österbottnisk landskommun och drivande kraft för regional utveckling


Visionen godkänd av kommunfullmäktige 7.6.2007 § 42.