Strategier

Välfärdsplan för barn och unga
Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015

Plan för att stödja den äldre befolkningen
Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015

Handlingsplan för rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård 2019–2022
Godkänd av vårdnämnden 30.1.2019

ICT-vision 2019–2021
Godkänd av kommunstyrelsen 30.9.2019

Integrationsprogram för Korsholms kommun
Godkänt av kommunfullmäktige 1.9.2016

Klimat- och energistrategi 2011–2020
Godkänd av kommunfullmäktige 14.11.2011

Korsholm 2040
Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2013

Korsholms kommunstrategi 2030
Godkänd av kommunfullmäktige 15.3.2018 

Markpolitiskt program
Delområdespresentation
Godkänt av kommunfullmäktige 9.6.2016

Personalstrategi 2014–2017
Godkänd av kommunfullmäktige 22.9.2014

Plan för jämställdhet och likabehandling
Godkänd av kommunfullmäktige 28.1.2016

Strategi för mentalvårdsarbetet
Godkänd av kommunfullmäktige 13.6.2011

Strategisk generalplan

Strategi för världsarvet i Korsholm 2015-2020
Godkänd av kommunfullmäktige 17.3.2016

Plan för det rusmedelsförebyggande arbetet för barn och unga i Korsholm
Godkänd i kommunstyrelsen 21.1.2019