Strategier

Välfärdsplan för barn och unga
Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015

Plan för att stödja den äldre befolkningen
Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015

Handlingsplan för rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård 2013–2017

Integrationsprogram för Korsholms kommun
Godkänt av kommunfullmäktige 1.9.2016

Klimat- och energistrategi
Godkänd av kommunfullmäktige 14.11.2011

Korsholm 2040
Godkänd av kommunfullmäktige 10.6.2013

Korsholms näringslivsstrategi 2016-2017
Godkänd av kommunfullmäktige 17.3.2016

Korsholms näringslivsstrategis handlingsplan 2014-2015
Godkänd av utvecklingssektionen 3.12.2014

Korsholmsstrategin 2016–2017
Godkänd av kommunfullmäktige 7.12.2015

Korsholmsstrategins handlingsplan
Godkänd av kommunfullmäktige 11.11.2010

Markpolitiskt program
Delområdespresentation
Godkänt av kommunfullmäktige 9.6.2016

Personalstrategi 2014–2017
Godkänd av kommunfullmäktige 22.9.2014

Plan för jämställdhet och likabehandling
Godkänd av kommunfullmäktige 28.1.2016

Strategi för mentalvårdsarbetet
Godkänd av kommunfullmäktige 13.6.2011

Strategisk generalplan

Strategi för världsarvet i Korsholm 2015-2020
Godkänd av kommunfullmäktige 17.3.2016